Midó resistent

Midó resistent / Almidón resistente

La patata s’ha convertit en un dels aliments protagonistes de la dieta pautada per la meva PNIE. Mai he sigut molt amant d’aquest tubercle, i segurament el motiu es troba en la mala fama que sovint se li ha donat. En els darrers temps, però, s’ha anat fent pedagogia sobre els beneficis que aporta un cop es cuina …